Koncentrace roztoků

6. ledna 2008 v 8:55 | doc.Ing.Martina Klusáčková Ph.D. |  CHEMIE
Koncentrace roztoků

Příklad 1

Vypočítejte procentovou koncentraci roztoku, který byl připraven
rozpuštěním 15,0 g kyseliny šťavelové ve 285,0 g vody.
Řešení:
Můžeme počítat dvěma způsoby:
1) nejdříve vypočítáme hmotnostní zlomek kyseliny šťavelové a po vynásobení
stem získáme procentovou koncentraci
w = 15 / (15+285) = 15 / 300 = 0,05
w . 100 = % => 0,05 . 100 = 5 %
2) úvaha - pomocí přímé úměry
hmotnost roztoku 15 + 285 = 300 g …………………..100 %
% zastoupení kyseliny v roztoku 15 g …………………….. x %
přímá úměra => 15 . 100 / 300 = 5 %
Procentová koncentrace roztoku je 5 %.

Příklad 2

Vypočítejte, kolik gramů NaNO3 je zapotřebí na přípravu
2,5 dm3 10% roztoku NaNO3 o hustotě r = 1,0674 g.cm-3.
Řešení:
nejprve vypočítáme hmotnost 2,5 dm3 roztoku (pozor na stejné jednotky)
m(S) = V .r = 2 500 . 1,0674 = 2 668,5 g
Můžeme počítat dvěma způsoby:
1) dosadíme do vztahu pro dvousložkový roztok a vypočítáme hmotnost NaNO3
0,10 = =
m(NaNO3) = 2 668,5.0,10 = 266,85 = 266,9 g
2) pomocí úvahy
10% roztok znamená, že ve 100 g roztoku je rozpuštěno 10 g dusičnanu sodného
my známe skutečnou hmotnost roztoku, takže můžeme sestavit trojčlenku (přímá úměra):
10 g NaNO3 ……………….100 g roztoku
x g ……….………………. 2 668,5 g
x = 2668,5 .10 : 100 = 266,85 = 266,9 g
Na přípravu roztoku je zapotřebí 266,9 g NaNO3.

Příklad 3

Vypočítejte molární koncentraci 180 cm3 roztoku, který obsahuje 11,476 g KOH.
Řešení:
nejprve spočteme molekulovou hmotnost KOH
Mr(KOH) = 39,0983 + 15,9994 + 1,00794 = 56,10564 = 56,1056
molární koncentraci vypočteme ze vztahu pro výpočet molarity, který upravíme dosazením vztahu pro výpočet látkového množství (pozor na jednotky)
c(KOH) = = = = = 1,13635 =
= 1,14 mol.dm-3
Roztok KOH má koncentraci 1,14 mol.dm-3.

Příklad 4

Kolik gramů Ba(OH)2.8H2O je zapotřebí na přípravu 2 dm3 0,125 M roztoku Ba(OH)2?
Řešení:
nejdříve spočteme molekulové hmotnosti
Mr(Ba(OH)2) = 137,327 + 2.15,9994 + 2.1,00794 = 171,34168 = 171,342
Mr(Ba(OH)2.8H2O) = 171,34168 + 16.1,00794 + 8.15,9994 = 315,46392 = = 315,464
podle upravených vztahů pro výpočet látkového množství a molarity vypočteme potřebné množství Ba(OH)2
m = c.Mr.V = 0,125.171,342.2,0 = 42,8355 = 42,8 g Ba(OH)2
látkové množství bezvodého hydroxidu barnatého n1 se rovná látkovému množství oktahydrátu hydroxidu barnatého n2
n1 = n2
po dosazení do upraveného vztahu můžeme vypočítat potřebné množství oktahydrátu hydroxidu barnatého
Þ m2 = m1. = 42,8. =78,8006= 78,8 g
Na přípravu roztoku je třeba použít 78,8 g Ba(OH)2.8H2O.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama